Ագրեգատային վիճակներ

02/04/2023
  1. Ի՞նչ ագրեգատային վիճակներում կարող է լինել նյութը:

Նյութը կարող է լինել ՝ պինդ, հեղուկ և գազային:

  1. Որո՞նք են ջրի ագրեգատային վիճակները: 

Պինդ, հեղուկ և գազային

  1. Ինչո՞վ են բնորոշվում նյութի այս կամ այն ագրեգատային վիճակները:

Բնորոշում են նյութի հատկություններով:

  1. Ո՞ր պրոցեսն է կոչվում հալում:

Բյուրեղային անցումը պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի կոչվում է հալում:

  1. Ո՞ր պրոցեսն է կոչվում պնդացում:
  1. Ի՞նչ է հալման ջերմատիճանը:
  2. Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում նյութը հալվում է, կոչվում է հալման ջերմաստիճան:
  3. Ի՞նչ է գոլորշիացումը:

Հեղուկի ազատ մակերևույթից շոգեգոյացումը կոչվում է գոլորշիացում:

  1. Ի՞նչ է խտացումը:

Նյութի անցումը գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անվանում են խտացում:

  1. Ո՞ր գոլորշին է կոչվում հագեցած: