Ամանորյա ստեղծագործություններ

Բանածտեղծություն, հեքիաթ

Ես ընտրեցի այս բանաստեղծությունը, որովհետև սա բանաստեղծություն երգ է, որը մենք երգի ժամանակ անցնում էինք։

Ընտրեցի հեքիաթը, որովհետև այս հեքիաթը գրել է իմ մայրիկը և ինձ շատ դուր եկավ։