Ամբողջ արտահայտություն և նրա թվային արժեքը

-30-8=-38

300-40+1=261

10000-2000+800-10=8790

-1*2*3=-6

-1*4*27=-108

3(2*3)=3*6=18

9-15-13=-19

0.2-6-1/5+7/4=0.2-6-0.2+1.75=-5.25