Անկյունների գումարը

<A=58, <B=96, <MAB=29, <MBA=48=><AMB=180-29-48=103

<k=<A+<C

<MKA=<A(խաչադիր անկյուններ)=>AC||MB

<ACB=180-115=65

<B=65

<A=180-65-65=50

<A=180-80-12=88

<B=180-88-15=77