Անհատական նախագծերի ամփոփում

6. Անհատական նախագծով կատարած աշխատանքների չորս ամսվա ամփոփում

  • Ներկայացնել իրականացրած նախագիծը կամ նախագծերը: 

Ես սկսել էի թարգմանել մանգաներ։ Թարգմանում էի «Մահվան տետրը» և «Տոկիոյի հրեշները» մանգաները։

  • Հաջողված կամ թերի կողմեր, դիտարկումներ, առաջարկներ:

Իմ կարծիքով իմ նախագիծը անհաջող է, որովհետև հիմա բոլորը ռուսերեն հասկանում էն և կարդալուց կհասկանան։ Նաև թարգմանելը ժամանակատար է և դժվար։

  • Հավաքել չորս ամսվա աշխատանքները՝ ստեղծել փաթեթներ:

Մահվան տետրը
Տոկիոյի հրեշները

  • Ձեր կարծիքը նախագծերով ուսուցման այս ձևի վերաբերյալ: 

Այս ձև սովորելը հետաքրքիր չե և դժվար է։ Իմ դուրը չեկավ։