Անհատական ուսպլան

  • Դասացուցակի հղում-Դասացուցակ
  • Ժամատախտակի հղում-Ժամատախտակ
  • Ընտրությամբ գործունեության ձևը-Ինժիներական-Տեխնիկական
  • Մարզաձևը-Սեղանի թեննիս
  • Լրացուցիչ կրթությունը դպրոցում-չկա
  • Լրացուցիչ կրթություն այլ վայրում-Թումո
  • Տրանսպորտի ծառայություն-չկա