Աշխատանք

21/02/2022
  1. Երբ է ֆիզիկայում օգտագործվում  ՛՛աշխատանք՛՛  հասկացությունը:

Աշխատանք հասկացությունն օգտագործվում է մեր առորյա կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներում։

  1. Ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ մեխանիկական աշխատանք կատարելու համար:

Ֆիզիկայում «աշխատանք» հասկացությունն ունի որոշակի իմաստ և օգտագործվում է միայն այն ժամանակ, երբ դիտարկվում է մարմնի շարժումը որևէ ուժի ազդեցությամբ։ Նման դեպքում ասում են, որ կատարվում է մեխանիկական աշխատանք։

  1. Ինչ մեծություններից է կախված մեխանիկական աշխատանքը:

Աշխատանքը կախված է ուժից։

  1. Ինչպես հաշվել աշխատանքը: Որն է աշխատանքի բանաձևը:

աշխատանք=ուժ*ճանապարհ

  1. Ինչ միավորով է արտահայտվում աշխատանքը միավորների ՄՀ-ում:

Միավորների ՄՀ-ում որպես աշխատանքի միավոր ընդունում են 1Ն ուժի աշխատանքը՝ ուժի ուղղությամբ 1մ ճանապարհ անցնելիս։