Աշխարհագրություն


1,Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել ըստ տարածքի մեծության հետևյալ խմբերում, գերխոշոր, խոշոր, միջին, փոքր
Նիդերլանդներ, ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Պակիստան, Մոնղոլիա, Հայաստան, Ուկրաինա, Արգենտինա, Մոնակո, Անդորրա, Իսրայել, Ռուսաստան, Նիգերիա, Ավստրալիա, Կամերուն։

Խոշոր
Ռուսաստան
Ավստրալիա
Կամերուն
Իսրաել
Մոնղոլիա
Արգենտինա

Միջին
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Իրան
Պակիստան
Ուկրանիա
Նիգերիա

Փոքր
Նիդերլանդներ
Հայաստան
Մոնակո
Անդորրա

2,Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել ըստ բնակչության թվի նվազման

Նիգերիա, Ալբանիա, Բելգիա, Իտալիա, Մեքսիկա, Բրազիլիա, Եգիպտոս, Կիպրոս, Ճապոնիա, Ուրուգվայ, Լիբանան, Սիրիա
Նիգերիա-183,528,800
Ալբանիա-2,879,005
Բելգիա-10.839.905
Իտալիա-61,000,000
Մեքսիկա-20000000
Բրազիլիա-208000000
Եգիպտոս-83 000 000
Կիպրոս-1141166
Ճապոնիա-124000000
Ուրուգվայ-3400000
Լիբանան-4151234
Սիրիա-17185170

3,Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել տարծքով ամենամեծ 15 պետությունները

world_map_blank.png