Ատոմի կառուցվածքը

28/04/2022

1.Ի՞նչ մասնիկներից է կազմված ատոմի միջուկը, և ի՞նչով են նրանք տարբերվում մեկը մյուսից։

Ատոմի միջուկը կազմված է պրոտոններից, նեյտրոններից և էլեկտրոններից։

2.Որքա՞ն է պրոտոնի լիցքը։

+1

3.Ինչի՞ է հավասար նեյտրոնի լիցքը։

0

4.Ո՞րն է առավելագույն թվով բնական իզոտոպներ ունեցող տարրը։

Անագը