Արտագծյալ և ներգծյալ շրջանագիծ

x+4x=5x

Սրունքներ=5/2=2.5x

5x+(2*2.5)=10x

x=40/10=4

<ECD=60, <CDE=30, <CED=90 => ըստ ուղղանկյուն եռանկյունների հատկության CE=CD/2=8/2=4սմ

4/2=2սմ

Ա)<BAC=UBC/2=67

UAC+UBC=180, <ABC=(180-134)/2=23

<ACB=180-23-63=90

Բ)<B=70/2=35

<C=90, <A=180-90-35=55

UBC=102=> <A=102/2=51 => <B+<C=180-51=129, <B=<C => <B=129/2=64030’=><C=64030’