Արտիստ 5

2. Ներկայացրո՛ւ երիտասարդության վերաբերմունքը արվեստի նկատմամբ:

 Մուտքի մոտ մի կողմում խռնված էին հարյուրի չափ համալսարանական ուսանողներ, մյուս կողմում կանգնած էին երկու կանոնավոր շարքերի բաժանված մի խումբ պատանիներ տասնհինգից մինչև քսան տարեկան


2. Վերնագրի՛ր հատվածը:

Արվեստը