Արքիմեդյան օրենք

07/05/2022

1.Ո՞ր ուժն ՝ կոչվում Արքիմեդի ուժ

Արքիմեդի ուժ կոչվում է այն ուժը, որը հավասար է հեղուկի խտության և ազատ անկման արագության և մարմնի ծավալի արտադրյալին։

2.Ինչպե՞ս է ուղղված Արքիմեդյան ուժը:

Արքիմեդյան ուժը ուղղված է ուղղաձիգ դեպի վերև։

3.Ինչու՞ շունը ջրում հեշտությամբ դուրս է քաշում խեղդվող մարդուն, սակայն հանելով ափ, չի կարողանում մարդուն տեղից շարժել:

Ջուրը բեռի վրա ազդում է դեպի վեր ուղղված ուժով։

4. Ինչպես կարելի է համոզվել, որ հեղուկի մեջ ընկղմված մարմնի վրա հեղուկն ազդում է դուրս մղող ուժով:

5.Նկարագրեք փորձ, որն ապացուոցում է արքիմեդյան ուժի գոյությունը  գազերում:

6.Որն է հեղուկաում արքիմեդյան ուժի աաջացման պատճառը:

7.Ինչ մեծություններից է կախված Արքիմեդյան ուժը:

Հեղուկի խտությունից և մարմնի ծավալից։

8.Ձևակերպել Արքիմեդի օրենքը:

9.Նկարագրեք փորձ, որով կարելի է ստուգել Արքիմեդի օրենքը: