Բազմանդամների արտադրյալը

2a+4b=2(a+2b)

6x-2=2(3x-1)

3a-12b=3(a-4b)

ba-b=b(a-1)

yx+2y=y(x+2)

7x-28xy=7x(1-4y)

x(a+b)+y(a+b)=(a+b)(x+y)

m(n-3)-2(n-3)=(n-3)(m-2)

2x(x+2y)+3y(x+2y)=(x+2y)(2x+3y)

(a+b)a-b(a+b)=(a+b)(a-b)

(x-y)3-a(x+b)=(x-y)3-a(x+b)

a(a+b)+(a+b)=(a+b)(a+1)

a(x-y)+b(y-x)=a(x-y)-b(-y+x)=a(x-y)-b(x-y)=(x-y)(a-b)

3(m-n)-a(n-m)=3(m-n)+a(-n+m)=3(m-n)+a(m-n)=(m-n)(3+a)

x(a-b)+y(b-a)=x(a-b)-y(-b+a)=x(a-b)-y(a-b)=(a-b)(x-y)

7a(a-b)-5(b-a)=7a(a-b)+5(-b+a)=7a(a-b)+5(a-b)=(a-b)(7a+5)

a(b-1)-(1-b)=a(b-1)+(-1+b)=a(b-1)+(b-1)=(b-1)(a+1)

(a+b)+3a(a+b)=(a+b)(1+3a)