Բայի սեռը

1. Տրված բայերը դարձրու կրավորական: Ինչի՞օգնությամբ դարձրիր:

Օրինակ`

գտնել — գտնվել, նետել — նետվել:

Գրել-գրվել, գրավել-գրավվել, ծեծել-ծեծվել, թրջել-թրջվել, թխել-թխվել, տաշել-տաշվել, վրդովել-վրդովվել, կապել-կապվել, սպանել-սպանվել, նկարել-նկարվել, կեղտոտել-կեղտոտվել:

2. Տրված նախադասությունները դարձրո՛ւ կրավորական:

Քամին երկնքով մեկ հալածում էր ամպերին: —
Ամպերը երկնքով մեկ հալածվում էին քամուց:
Այս նկարը պատին պապս է ամրացրել:

Այս նկարը պատին է ամրացվել պապիկիս կողմից։
Այս գիրքը նաև ընկերս է կարդացել:

Այս գիրքը կարդացվել է ընկերոջս կողմից
Առավոտյան ցողը թրջել էր ոտքերը:

Ոտքերը թրջվել էին առավոտյան ցողից։
Տերը շանը կապել էր ծառից:

Շունը կապված էր ծառից տիրոջ կողմից։
Տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով էին պատմում առավոտվա դեպքը:

Առավոտվա դեպքը տարբեր ձևերով էր պատմվում տարբեր մարդկանց կողմից
Սարքերը թեթև ցնցում գրանցեցին:

Թեթև ցնցում գրանցվեց սարքերի կողմից։
Ինստիտուտի աշխատակիցները մարդկանց զգուշացրին սպասվող փոթորկի մասին:

Փոթորկի մասին մարդկանզ զգուշացվեց ինստիտուտի աշխատակիցների կողմից։
Անտառում այդ երեխային որսորդներն էին գտել:

Այդ երեխան գտնվել էր անտառի որսորդների կողմից։

3. Նախադասություններն ըստ օրինակի փոխի՛ր (դարձրո՛ւ ներգործական):

Օրինակ`

Սիրտը գերվեց աղջկա մի ժպիտից:

Աղջկա մի ժպիտը գերեց սիրտը։
Այս ծառի տակ ինչ-որ մեկի կողմից գանձ է թաղվել:

Ինչ-որ մեկը այս ծառի տակ գանխ է թաղել։
Քարը մաշվել, հարթվել էր անձրևից ու քամուց:

Անձրևն ու քամին մաշել, հարթացրել էին քարը։
Արտերը խանձվել էին բարկ արևից:

Բարկ արևը խանձել էր արտերը։
Քարտը լրացվում է միայն չափահաս քաղաքացիների կողմից: 

Միայն չափահաս քաղաքացիներն են լրացնում քարտը։
Ութ տարի տղամարդ համարվեց ընկերների կողմից:

Ընկերները ութ տարի տղամարդ համարեցին։