Բարդ և պարզ նյութեր

08/12/2021
 1. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ առկա են.
  ա) ծծմբի մեկ ատոմ և թթվածնի երկու ատոմներից
  SO2
  բ) նատրիումի և քլորի մեկական ատոմ
  NaCl
 2. գ)ֆոսֆորի երկու և թթվածնի հինգ ատոմներից:
  P2O5
 1. դ)ջրածնինի մեկ, ազոտի մեկ և թթվածնի երեք ատոմներից
  HNO3

2. Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է պղնձի օքսիդ եւ ջուր: Ի՞նչ քիմիական տարրեր են մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:

Cu-պղինձ

Օ-թթվածին

H-ջրածին

3. Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է ջրածին և թթվածին գազեր : Ի՞նչ քիմիական տարրեր են մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:

H-ջրածին

O-թթվածին

4. Գրել քիմիական տարրեր անվանումները.

F,C,P,Si,Na,H,O

Ֆտոր, ածխածին, ֆոսֆոր, սիլիցիում, նատրիում, ջրածին, թթվածին