Բնագիտություն

  1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը։

Օրգանիզմի ամբողջականությունը պայմանավորված է նրանով, եթե օրգանիզմում կան բոլոր օրգանները ու նրանք ամպայման աշխատում են:

  1. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ
    սննդանյութ։

Օրգանիզմի աճը դանդաղանում է, և կենդանին կամաց-կամաց իսկ հետո սատկում է։

  1. Ցողունի վնասվածքն ի՞նչ հետեւանք կարող է ունենալ բույսի կյանքում։
  2. Այն չի կարողանա ջուրը ու նրա մեջ լուծված հանքային աղերը տալ տերևներին և դրանց մեջ սննդարար նյութեր չեն կարող առաջանալ:

    4 .Ի՞նչ տեղի կունենա բույսի հետ, եթե վնասակար միջատները ոչնչացնեն բոլոր տերեւները:

Եթե կենդանի օրգանիզմները դադարեն սնվել նաև դադարում է օրգանիզմի աճը և այլն:

Leave a Reply