Բնագիտություն

  1. Ի՞նչ է շնչառությունը։
    Շնչառությունը դա գազափողանակում է, որ մարդը ներշնչում է թթվածին և արտաշնչում է ածխաթթու գազ: Իսկ բույսերը հիմնականում շնչում են ածխաթթու գազով և դուրս շնչում թթվածին:
  1. Ի՞նչ դեր ունի շնչառությունը բույսերի եւ կենդանիների կյանքում։
    Թթվածինը մասնակցում է օրգանիզմում տեղի ունեցող բարդ օրգանական նյութերի օքսիդացմանը, որի արդյունքում անջատվում է էներգիա:

    3. Շնչառական ի՞նչ օրգաններ գիտեք։
    Խռիկ, տռախիա, թոք, քիթ, քթըմպան, կոկորդ, խողովակեր:

Leave a Reply