Բնագիտություն

1* Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում ֆիզիկական: Բերե՛ք օրինակներ :
Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, այլ փոխվում են նյութի ագրեգատային վիճակը, ձևը և չափսերը:

Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում քիմիական։ Բերե՛ք օրինակներ։
Քիմիական ռեակցիաների հատկանիշները` գույնի,հոտի համի փոփոխություն, էներգիայի անջատում կամ կլանում, ստվածքի առաջացում և գազի անջատում։

2 * Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:
Քիմիական ռեակցիաները, որպես կանոն, ուղեկցվում են կամ ջերմության անջատում (օրինակ այրումը), կամ կլանումով (օրինակ`քայքայման ռեակցիաներից շատերը), ժանգոտում։

3 * Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։
Օդի ճանապարհները փակել

4 *Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը։Բանաձևը:
Մեքանիկական շարժումը այն է երբ ինչ, որ բան շարժվում է

5 * Մարմինների ձեւափոխության ի՞նչ տեսակներ կան:
Առաձգական և պլասիկ

6 * Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը։
Մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը կախված է մարմնի վրա կիրառված ուժի մեծությունից և ուժի ազդեցությամբ մարմնի անցած ճանապարհի երկարությունից:

7 *Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։
Երբ տաք և սառը մարմինները միանում են, որոշ ժամանակ անց նրանց ջերմաստիճանները հավասարվում են։ 

8 * Ի՞նչ է շանթարգելը, եւ ինչպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայ­ծակի հարվածից։
Շանթարգելը դնում են տան տանիքի վրա և նա պաշտպանում է կածակից

9 *Որսորդները իրենց ականջը հաճախ հպում են հողին։ Ինչո՞ւ։
Այդպես նրանք զգում են որսի մոտենալը։

10 * Ի՞նչ է բջիջը : Որո՞նք են բջջի բաղադրության հիմնական քիմիական տարրերը։
Բջիջը կենդանի օրգանիզմների կառուցվացքների տարրական միավոր է, օժտված է կենդանի օրգանիզմին բնորոշ հատկանիշներով։

11* Ի՞նչ է ֆոտոսիթեզը :Սահմանե՛ք ավտոտրոֆ եւ հետերոտրոֆ օրգանիզմներ հասկացու­թյունները :
Ֆոտոսիթեզը ածխաթթու գազից և ջրից` լույսի ազդեցության տակ օրգանական նյութերի առաջացումն է 

Ավտոտրոֆներն ընդունակ են անօրգանական նյութերից օրգանական միացություններ սինթեզել։ Դրանցից են որոշ բակտերիաներ և բոլոր կանաչ բույսերը։

Leave a Reply