Բրազիլիա

  1. Բնութագրեք Բրազիլիայի աշխարհագրական դիրքը: Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ՀՎ Ամերիկայի երկրները։
  2. Բրազիլիան գտնվում է Հարավային Ամերիկա մայրցամաքում։ Գրավում է արևելյան մասը։
  3. Որո՞նք են Բրազիլայի զարգացման նախադրյալները: 

Բրազիլիայում բազմաթիվ հանքաքարերի տեսակներ կան։

  1. Որո՞նք են Բրազիլայի տնտեսության առաջատար ճյուղերը

Բրազիլիայի առաջատեր ճյուղերն են գյուղատնտեսությունն ու արդյունաբերությունն են։