Գործնական աշխատանք.2

1.1

2.

Հունգարիա.Բուխարեստ

Ռումինիա.Բուդապեշտ

Բելառուս.Մինսկ

Չեխիա.Պրահա

3.Իտալիա

4.1

5.1

6.1

7.4

8.2

9.2