Դասարանական մաթեմատիկա Մայիսի 13

1.Թվերի գումարը գրի առեք խառը թվի տեսքով.

5+1/6 =5 1/6

7/12+14=14 7/12

2.Խառը թիվը ներկայացրեք բնական թվի և կանոնավոր կոտորակի գումարի տեսքով.

22 11/12 = 22 + 11/12

252 152/213 = 252+152/213

3.Խառը թիվը ներկայացրեք անկանոն կոտորակի տեսքով.

11 2/3= 11×3+2/3 = 35/3

4 2/7 = 4×7+2/7 = 30/7

4.Խառը թվերը վերածելով անկանոն կոտորակների՝ կատարեք գումարում.

2  3/5  + 4/5 = 13/5 + 4/5 = 17/5

4 2/15  +7 3/8 = 1381/120

62/15 + 59/8 =62×8/15×8 + 59×15/8×15 = 496/120 + 885/120 = 1381/120

4 2/15 = 15×4+2/15 = 62/15

7 3/8 = 7×8+3/8 = 59/8

[15,8]=120

 

5.Ուղղանկյան պարագիծը 10 սմ է, նրա կողմերից մեկի երկարությունը՝3/4սմ: Որքա՞ն են ուղղանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:

3/4 x 2 = 3/4 x 2/1 = 3×2/4×1 = 6/4

10 – 6/4 = 10/1 – 6/4 = 10×4/1×4 – 6/4=40/4 – 6/4 = 34/4

34/4 : 2 = 34/4: 2/1 = 17/4

Պատ.՝3/4 սմ և 17/4 սմ

6.Երկու ավտոբուսներ միևնույն քաղաքից մեկնեցին հակառակ ուղղություններով: Նրանցից մեկի արագությունը 65 կմ/ժ է, մյուսինը՝ 50 կմ/ժ: Քանի՞ ժամ հետո ավտոբուսների հեռավորությունը կլինի 460 կմ:

65+50=115

460_115=4

Պատ.՝4 ժամում

Leave a Reply