Դասարանական 7.11.2018

  • photo_2018-11-21_17-39-44

Կիրառիր գումարման զուգորդական հատկությունը և հաշվիր:

69 +(15+10)=69+25=94

  1. Հետևյալ թվերից ո՞րն էամենափոքրը՝ 100004, 98996, 9999

9999

  1. Քանի՞ ժամ է՝

24 օր 18 ժ=24×24+18=576+18=594ժ

  1. Համեմատիր՝

12 տ 10կգ < 12տ 1 ց

  1. Երկու կից հողամասերից մեկի մակերեսը մեծ է մյուսից 225 մ քառակուսիով:Որքա՞ն է հողամասերից յուրաքանչյուրի մակերեսը, եթե դրանց ընդհանուր մակերեսը 2445 մ քառակուսի է:

2445-225=2220

2220_2=1110

1110+225=1335

1-1110

2-1335

Leave a Reply