Դեկտեմբեր ամսվա ամփոփում

Տեղադրել կատարած աշխատանքների հղումները.

  • Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կարդացած ստեղծագործությնները առաջադրանքներով,

Տղան տոնածառի հանդեսին պատմվածքը անհետաքրքիր և անիմաստ էր։

  • Ստեղծագործական աշխատանքները, շարադրությունները,

Ամփոփելով 2022-ը

Բարև, ձմեռ

Ի՞նչն է ոգևորում

  • Անհատական նախագծեր 

Թիվ «Պի»

Արև

Մեքենաների իրար խփելու մասին

  • Գնահատե’ք դեկտեմբեր ամսվա ձեր աշխատանքը’ հիմնավորելով։ 
  • Ինձ գնահատում եմ 9, որովհետև բոլոր առաջադրանքները ունեմ և դասերին բանավոր մասնակցում եմ։