Երազգավորս

  • Քաղաքական ինչ իրավիճակում Աշոտ Երկաթը գահ բարձրացավ:

Հայաստանը կրկին կորցնում էր պետականությունը:

  • Բնութագրել Աշոտ Երկաթին:

Նա անվախ էր կայուն ինչպես երկաթը։

  • Պատմիր Աշոտ Երկաթի օրոք  արաբների դեմ պայքարի ընթացքի, արդյունքների մասին:
  • Պատմիր Երազգավորս միջնադարյան քաղաքի մասին/քարտեզում գտիր՝որտեղ է գտնվում/;
  • VII դարում աԵրազգավորսը սովորական գյուղ էր, իսկ IX դարի վերջերին, մատենագիրների արտահայտությամբ, քաղաքագյուղ։ Մայրաքաղաք դառնալուց հետո Երազգավորսը վերածվում է քաղաքի։ Աշոտ Երկաթն է Երազգավորսը դարձնում մայրաքաղաք: