Երկրաչափության կրկնության

1,1. Տրված է DEC եռանկյունը: ∠D=34°, ∠E=51°: Որոշիր ∠C անկյան մեծությունը:

180-34-51=95

Պատասխան՝ ∠C=950

1,2. Տրված է ուղղանկյուն եռանկյուն, որի սուր անկյուններից մեկի մեծությունը 28° է: Որոշիր այդ եռանկյան մյուս սուր անկյան մեծությունը:  

90-28=62

Երկրորդ սուր անկյան մեծությունը 62° է:

2, FE=DE

∢F=68°

E անկյունը հավասար է180-68-68=44

3.Տրված է AEC եռանկյունը և նրա∡CAE և ∡CEA անկյունների կիսորդները:

Որոշիր կիսորդների կազմած∡AME անկյունը, եթե ∡CAE=44° և ∡CEA=40°-ի:

∡AME=180-(44:2)-(40:2)=180-22-20=1380

4,DBC եռանկյան BR միջնագիծը հավասար է DC կողմի կեսին:

4,1. Որոշիր եռանկյունների տեսակները՝

DBR-ն Հավասարասրուն եռանկյուն է:

RBC-ն Հավասարասրուն եռանկյուն է:

4,2. Որոշիր նշված եռանկյունների հավասար անկյունները՝

<BDR=<DBR, <RBC, <RCB

5,KRC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է KC հիմքի C անկյան CM կիսորդը և ∡CMR=75°-ի: Որոշիր եռանկյան անկյունների մեծությունները:  

<MCK=x

<CMK=1050

1800-1050-x=2x

-3x=-750          /*-1

3x=750

X=250

<K=25*2=500

<C=<K=500

<R=180-50-50=800

∡K=50

∡C=50

∡R=80