Երկրաչափություն դասարանական և տնային


MN=8dm

MC=CN
CA=7sm
CB=0.24m
——————

AN=?

BN=? MN=8=80sm
CB=0.24=24sm
CN=80:2=40
BN=CN-CB=40-24=16dm=1,6dm
AN=CN+CA=47=4,7dm

AC=AB:2=2:2=1սմ
CB=AB:2=2:2=1սմ
AO=AC:2=1:2=0,5սմ
OB=AB-AO=2-0,5=1,5սմ

AB=CBx2=7մ
AC=AB:2=7:2=3,5մ
AO=AC:2=3,5:2=1,75մ
OB=CB+OC=5,25մ


AB=14սմ
DA=3DB
————
AD=?
14:4=3,5
AD=3,5×3=10,5սմ

AO=12սմ
OB=9սմ
12։2+9։2=6+4,5=10,5սմ

12-6-4,5=1,5սմAB=20սմ
BD=AD+4սմ
———————
AD-?

BD-?

AD+AD+4=20
2AD=20-4
AD=16:2
AD=8սմ
BD=AD+4
BD=8+4
BD=12