Զուգահեռ ուղիներ

1

Բոլոր ուղիղները կտատվեն բացի p ուղիղին զուգահեռ ուղիղից։

Այս տարբերակում ոչ։

Այս տարբերակում այո։

AD||p=>մնացած բոլոր ուղիղները մի տեղ կհատվեն։

<1=<2, <1+<2=2400=><1+<3=1800=><3=<4=><3=1800-1200=600

<1+<3=1800(Միակողմանի)=>a||c

<1+<2≠1800=>Զուգահեռ չեն

<3≠<2=>Զուգահեռ չեն