Ընտրություն 12.12.2018

  • mathematics

           Տրամաբանական խնդիրներ

  1. . 13 երեխաներ պահմտոցի էին խաղում: Նրանցից մեկը փնտրողն էր: Որոշ ժամանակ անց նա գտավ 9 երեխայի: Քանի՞ երեխա էր դեռ մնում թաքնված:

3

 

  1. Կենդանիների դպրոցում սովորում են 3 փիսիկ, 4 բադիկ, 2 սագիկ և մի քանի գառնուկ: Բու ուսուցչուհին պարզեց, որ իր բոլոր աշակերտները միասին ունեն 44 ոտք: Քանի՞ գառնուկ կա դպրոցում:

5 գառնուկ

  1. Սուրբ Ծննդյան երեկույթին 15 սեղաններից յուրաքանչյուրի վրա կար մեկական մոմակալ: Մոմակալներից 6- ը հինգ տեղանոց էր, իսկ մնացածը՝ երեք տեղանոց: Քանի՞ մոմ էր պետք եղել գնել բոլոր մոմակալների համար:

57

  1. Տատիկն իր թոռների համար թխեց 20 բլիթ: Նա դրանք զարդարեց չամչով և ընկույզով: Սկզբում նա 15 բլիթ զարդարեց չամչով և ապա 15 բլիթ՝ ընկույզով: Ամենաքիչը քանի՞ բլիթ նա զարդարեց միաժամանակ և՛ չամչով, և՛ ընկույզով:

10

  1. Գրիգորը 1, 2, 3, 4, 5 և 6 թվանշաններից կազմում է երկու թիվ: Երկու թիվն էլ եռանիշ են (ունեն երեքական թվանշան), և թվանշաններից յուրաքանչյուրն օգտագործված է միայն մեկ անգամ: Գրիգորը գումարում է ստացված թվերը: Ո՞րն է այն ամենամեծ գումարը, որը նա կարող է ստանալ:

631+542=1173

ա) 975    բ) 999     գ) 1083       դ) 1173         ե) 1221

7.. Լաուրան, Արամը, Վարդանը և Կարինեն ուզում էին ունենալ մեկ ընդհանուր լուսանկար: Կարինեն և նել Լաուրայի կողքին, որովհետև հավանում է Լաուրային: Քանի՞ տարբերակովԼաուրան լավագույն ընկերներ են և ուզում էին կանգնել կողք կողքի: Արամն ուզում էր կանգ կարող են ընկերները կանգնել լուսանկարվելու համար:

ա) 3       բ) 4        գ) 5            դ) 6            ե) 7

  1. Միքայելն ընտրեց մի թիվ, բազմապատկեց այն իրենով, ստացվածին գումարեց 1, արդյունքը բազմապատկեց 10-ով, հետո գումարեց 3, ապա ստացված արդյունքը բազմապատկեց 4-ով և ստացավ 2012: Ի՞նչ թիվ էր ընտրել Միքայելը:

7

  1. Ֆուտբոլային խաղի հաղթող թիմը ստանում է 3 միավոր, իսկ պարտվողը՝ 0 միավոր: Եթե խաղն ավարտվում է ոչ-ոքի, ապա երկու թիմերից յուրաքանչյուրը ստանում է 1-ական միավոր: Թիմը խաղացել է 38 խաղ՝ վաստակելով 80 միավոր: Գտեք թիմի պարտությունների հնարավոր ամենամեծ թիվը:

ա) 12           բ) 11        գ) 10            դ) 9              ե) 8

Leave a Reply