Ընտրություն

Առաջադրանք 1.

Բժիշկը հիվանդին նշանակում է 3 սրսկում՝ կես ժամ ընդմիջումներով: Որքա՞ն ժամանակ է պահանջվում՝ բոլոր սրսկումները կատարելու համար:

3×30=90ր

Առաջադրանք 2.

Քանի՞ թիվ կա, որ մեծ է 46-ից և փոքր է 60-ից:

60-46+1=15

Առաջադրանք 3.

Թիվն ունի երկու թվանշան: Այդ թվանշանների արտադրյալը 15 է: Որքա՞ն է այդ թվանշանների գումարը:

8

Առաջադրանք 4.

2մ 40սմ երկարությամբ ձողից պատրաստեցին ուղղանկյուն, որի երկարությունը երկու անգամ մեծ է լայնությունից: Որքա՞ն է այդ ուղղանկյան երկարությունը:

 

Առաջադրանք 5.

Ի՞նչ թիվ պետք է գրել ծխնելույզի վրա ?-ի փոխարեն:

10

Առաջադրանք 6.

Գտի՛ր անհրաժեշտ թիվը:

21

Առաջադրանք 7.

  • 4 հատ 9-ով ստանալ 20:

(99:9)+9=20

  • Հինգ 4-ով ստանալ 55:

(44:4)x(4:4)+4)

  • Հինգ 3-ով ստանալ 31:

(3:3)+33-3=31

Առաջադրանք 8.

Չմշկորդների մրցույթի եզրափակիչ փուլին մասնակցում էր 10 մարզիկ: Այն չմշկորդների թիվը, որոնցից առաջ անցավ Աշոտը, 3-ով ավելի էր այն չմշկորդների թվից, ովքեր առաջ անցան Աշոտից: Ո՞ր տեղը գրավեց Աշոտը:

4-րդ տեղ

Առաջադրանք 9.

Աստղանիշի փոխարեն տեղադրի՛ր համեմատման ճիշտ նշանը.

ա) (51 – 31) ·2 – 30   >  105 : 3 – 2 · (17 – 3 ) + 5

բ) 68 : 2 + (13 – 3) · 2  >  (25 + 3) : 4 + 7 · 7 – 2

գ) 3 · (18 – 9 ) + 6 · 7   <  24 : 3 : 2 + 91

Առաջադրանք 10.

Գտի՛ր այն թիվը, որն աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն.

ա) 67 + 837 = 904

բ) 1000 = 103 + 897

գ) 1025 + 1352 = 2377

դ) 447 + 1235 = 1682

Առաջադրանք 11.

Եռանկյան պարագիծը 102 սմ է: Նրա մի կողմի երկարությունը 27 սմ է, երկրորդինը՝ 10 սմ-ով ավելի: Գտի՛ր երրորդ կողմի երկարությունը:

27+10+27=64

102-64=38

Առաջադրանք 12.

Լրացրու՛ բաց թողնված թվերը.

8+4=12:2=6

8-5=3×2=6

8×1=8-2=6

8_2=4+2=6

Leave a Reply