Ընտրություն

  • mathematics

Խնդիր 1.

Տեղադրել 1-9 թվերը այնպես, որ այն դառնա մոգական:

1,2,3,4,5,6,7,8,9:

2 7 6
9 5 1
4 3 8

 

 

Խնդիր 2.

 

Տեղադրել 4-12 թվերը այնպես, որ այն դառնա մոգական:

 

9 4 11
10 8 6
5 12 7

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply