Թվաբանական գործողություններ հանրահաշվական կոտորակների հետ

Ա)a/3+b/2=a*2/3*2+b*3/2*3=2a/6+3b/6=2a+3b/6

Բ)x/4 – y/2 = x/4 – y*2/2*2 = x/4 – 2y/4

Գ)4m/3-2n/5=4m*5/3*5-2n*3/5*3=20m/15-6n/15=20m-6n/15

Դ)a2/4 + 2a/3 = a2*3/4*3 + 2a*4/3*4 = 3a2/12 + 8a/12 = 3a2+8a/12

Ա)1/a+b+1/a-b=a-b(1)/(a+b)(a-b)+a+b(1)/(a+b)(a-b)=a-b/a2-b2+a+b/a2+b2=2a/a2+b2

Գ)3x/x-y-2x/2x-y=((3x*2x-y)/(x-y)(2x-y))-((2x*x-y)/(2x-y)(x-y))=(6x2-3xy/(x-y)(2x-y)-2x2+2xy/(x-y)(2x-y)=

4x2-xy/(x-y)(2x-y)

Ա)m2/3-2m/2=m2*2/3*2-2m*3/2*3=2m2/6-6m/6=2m2-6m/6

Բ)a-1/10 + a/15 = 3(a-1)/10*3 + a*2/15*2 = 3a-3/30 + 3a/30 = 3a-3+3a/30 = 6a-3/30

Գ)(2x+3/6) + (x-1/8) = 4(2x+3)/4(6) + 3(x-1)/3(8) = 8x+12/24 + 3x-3/24 = 8x+12+3x-3/24 = 11x+9/24

Ա)m/ab + m/ac = m*c/ab*c + m*b/ac*b = mc/abc + mb/abc = mc+mb/abc

Գ)(2a-3b/m) + (4a-5b2/mb) = (b*(2a-3b)/b*(m)) + (4a-5b2/mb) = (2ab-3b2/mb) + (4a-5b2/mb) =

2ab-3b2+4a-5b2/mb = 2ab+4a-8b2/mb

Ա)2x/x(a+b) + 3y/y(a+b) = 2x*y/y*x(a+b) + 3y*x/x*y(a+b) = 2xy/xy(a+b) + 3xy/xy(a+b) = 2xy+3xy/xy(a+b) = 5xy/xy(a+b)