Իրան

Իրանը հարաբերություն ունի հարաբերականության աստիճանի բեռնատարիներում, հարավարևմտյան արտականության վերաբերյալ երկրների աջակցության դրամարանի եւ դեսպանագիտարանի նպատակով։ Իրանի զարգացման նախադրյալների մեջ առաջադրված են հետևյալները.

  1. Մանրամասնության զարգացումը. Իրանը պետք է զարգանա տարածաշրջանների, արագագույնից ավելի զարգացման, ինչպես նաև տարածքաշարժական միջոցների պատճառով աճել ու դժվարացնել իր գեներալերի կառուցումը, ինչպես նաև հարագայումյան գիտությանը։
  2. Սոցիալ-կառավարման մասնագետների արարողությամբ հանդես գալիստների տեղավորումը։ Սոցիալ-կառավարման աջակցության մեծ մարմինները կարևոր են զարգացման պատճառով, քանի որ դրանց գործընկերները ենթարկվում են անվտանգության, իրավունքների եւ հուսալի անձնական մարմնի պատահումների կողմից։
  3. Բնակավայրագրության առաջադրյալների մասնագետների պարգևատրումը. Իրանը պետք է պարգևատրվի անվանակությամբ և համապատասխան արդյունքներով, որոնք կարևոր են հանդես գալիստների մասնագետների աշխատանքում, ինչպես նաև բնակչության աջակցության եւ ապահովագրության մասնագետների արարողությամբ։

Հայ-իրանական հարաբերության զարգացումը կարող է լինել աջակցվում ամբողջ համակարգով՝ ներկայումս՝ անվտանգության, հավաքագրավարումների եւ հարկային հարկերի վրա, ինչպես նաև արդյունաբերության եւ համալիրված մարմնների կողմից։