Լեզվական առաջադրանք

  • Մայրենի

Մոր քույր-մորաքույր

Դարպասը պահող-դարպասապահ

Ժամանակը ցույց տվող-ծամացույց

Ջրի աման-ջրաման

Գաղտնիք պահող-գաղտնապահ

Նավ վարող-նավավար

Ծաղկի թերթիկ-ծաղկաթերթիկ

Արագ վազող-արագավազ

Ամենից մեծ-ամենամեծ

Պոչ ունեցուղ-պոչավոր

Անուշ համ ունեցող-անուշահամ

Քարով շինված-քարաշեն

Կին բժիշկ-բժշկուհի

Բալի ծառ-բալենի

 

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ

Խիղճ չունեցող-անծիղճ

Բարձր ձայնով-բարձրաձայն

Միշտ ժպտուն-մշտաժպիտ

Գանձը պահելու տեղ-գանձարան

Կապույտ աչքերով-կապուտաչյա

Արքայի որդի-կորյուն

Հույների երկիր-հունաստան

Փոքր էշ-իշուկ

Ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազարդ

Քաղաքում ապրող-քաղաքացի

Հայերի երկիր-հայաստան

Արագ ընթացող-արագնթաց

Բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ-բաժակաճառ

Վեպ գրող-վիպագիր

Բառարան գրող-բառագիր

Արտասահմանում ապրող մարդ-արտասահմանցի

Բույսերի մասին գիտություն-բնագիտություն

Հակ-ա-նիշ

Բանջար-ա-նոց

Աշակերտ-չի բաժանվում

Աշակերտ-ա-կան

Տարր-ա-կան

Գլուխ-ա-վոր

Կարմիր-չի բաժանվում

Դաշտ-ա-մուկ

Հյուր-չի բաժանվում

Հարուստ-ություն

Կեր-առատ

Վտանգ-չի բաժանվում

 

Այն բառերը, որոնց մեջ հնարավոր չէ առանձնացնել բառ կազմող իմաստակիր մասեր, պարզ բառեր են. Օրինակ՝ ծով, նկար, սար

Այն բառերը, որոնք հնարավոր է բաժանել բառ կազմող իմաստակիր մասերի, բարդ բառեր են. Օրինակ՝ հեռախոս – հեռ + ա + խոս, բարկություն – բարկ + ություն, մորաքույր -մոր + ա + քույր։

Leave a Reply