Լեզվական առաջադրանք

Ձեռ(ձեռք)+ա+գիր, գեղ+ա+նկար, շրջ(շրջան) +ա+զգեստ, սիր(սիրտ)+ա+հոժար, դեղն(դեղին)+ա+կտուց, հոդ+ա+կապ

Ծանր-ծանր, զույգ-զույգ, չորս-չորս, խիստ-խիստ, արագ-արագ, բաց-բաց, թաց-թաց

Շատ-շատ, մեծ-մեծ, խիստ-խիստ, խիտ-խիտ, թաց-թաց, արագ-արագ, դանդաղ-դանդաղ, զույգ-զույգ

Աման-չաման, մարդ-մուրդ, պարապ-սարապ, պակաս-մակաս, մանր-մունր, փոքր-մոքր, ոլոր-մոլոր, սուս-փուս

Մարդկային, անմարդաբնակ, անմարդ,

Բարեկամ, անբարեխիղճ , ամենաբարի

Ձայնավոր, անձայնակից, անձայն

Սիրտ, անսիրություն, անբարեսիրտ

Տիրություն, անտերանալ, անտեր

Գրաբար, անգրագետ, անգիր

Leave a Reply