Լեզվական առաջդրանք

  • Մայրենի

Գոյականները բաժանվում են երկու խմբի՝ անձնանիշ և իրանիշ։

 

1-Կատուն

2-Երեխան

3-Տղան

4-Նապաստակը

5-Կատուն

6-Երեխան

 

Սիրամարգ, երեխա, կանայք հոգնակի է, բայց վերջում ներ չկա։

 

Սարեր, հայեր, կաթիլներ, ուսուցիչներ, մայրեր, մատանիներ, տատիկներ, կատուներ, թութակներ, գրպաններ։

 

Գոյականները ունեն երկու թիվ՝ եզակի և հոգնակի։

Եզակի թիվը նշանակում է մեկ հատ։

Հոգնակի թիվը նշանակում է մեկից ավելի։

 

 

 

Leave a Reply