Կիլիկիա առաջադրանք երկու

Նկարագրել քաղաքական իրադրությունը Մերձավոր արևելքում Լևոն Երկրորդի գահ բարձրանալու նախօրյակին:

Սալահ ադ Դինը պայքարի մեջ է մտնում խաչակիրների հետ և 1187թ նրանցից գրավում Երուսաղեմը։ Այդ ժամանակ ուժեղանում էր ապրում նաև Իկոնիայի սելջուկյան սուլթանությունը, երկու սուլթանություններն էլ թշնամաբար էին տրամադրված Կիլիկիայի նկատմամբ։

Բնութագրել Կիլիկյան հայոց թագավորության հռչակման պատմական նշանակությունը:

Կիլիկիան հարավից հասնում էր միջերկրական ծով, իսկ հյուսիսում մինչ Տավրոսի լեռները։

Նկարագրել Լևոն Մեծագործի վարած քաղաքականությունը երկրի քաղաքական, ռազմական, տնտեսական հզորությունը ամրապնդելու համար:

Լևոն Մեծագործը գրավել է Լամբրոն անտառիկ բերդը։ Նա Հեթումին հրավիրում է Տարոն և բանտ գցում։ Առանց կռիվ գրաված բերդը նա միացրեց Արքունիքին։

Կիրակոս Գանձակեցու Լևոն Երկրորդի թագադրման  նկարագրությունը:

Խաչակիրների վիճակը ծանրացավ, Արևմտյան Եվրոպան հույսեր էր կապում Կիլիկիայի հետ, հաշվի առնելով այս ամնեը Լևոնը փորձում է քայլերն ուղղել դեպի արքայական թագը։