Կորդինատային հարթություն

IV, I

(0,1)

I,II

Դրոշ