Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր

(x-y)3=x3-3x2y+3xy2-y3

(x-1)3=x3-3x2+3x-13

(x-2)3=x3-6x2+12x-8

(x-3)3=x3-9x2+27x-27

(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3

(a+2)3=a3+6a2+12a+8

(a+3)3=a3+9a2+27a+27

(1+x)(1-x)(1+x2)=(1-x2)(1+x2)=1-x4

(1+x)(1-x)=(1-x2)

(5-a)(3-a)-(a-4)=(15-5a-3a+a2)-(a2-8a+16)=15-8a+a2-a2+8a-16=-1

(x+3)2+3(x-2)2=x2+6x+9+3(x2-4x+4)=21+4x2-6x