Համագործակցություն Արևելյան դպրոցի հետ

23/01/2023

Հունվարի 16-ին մենք գնացինք Արևելյան դպրոց, որպեզի չորրորդ և հինգերորդ դասարանների սովորողներին սովորացնենք հարցաշարեր կազմել։ Մենք սովորացնում էինք Quizizz և Google forms-ով հարցեր կազմել։ Մենք ամբողջովին չսովորացրեցինք, քանի որ երեխաները Google Account չունէին։