Հայոց լեզու

1. Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և կազմի՛ր բաղադրյալ բառեր: Նշի՛ր, թե ի՞նչ հնչյունափոխություն կատարվեց:

ա) Խնդիր, ձույլ, ջուր, ոսկի, կին, թթու, պետ(ք), տարի:բ) Մուր, անցք, մեծար, անի, ծին, ածո, շող, ային:
Խնդիր+անի=խնդրանի
Ձույլ+ածո=ձուլածո
Ջուր+անցք=ջրանցք
Ոսկի+շող=ոսկեշող
Կին+մեծար=կնամեծար
Թթու+ծին=թթվածին
Պետ(ք)+ային=պիտանի
Տարի+մուր=տարեմուտ


2.Տրված բարդ բառերի երկրորդ արմատը փոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր:

Բառապաշար-բառախաղ, 

վիրաբույժ-վիրակապ
միամիտ-միատոն
սևահոգի-սևազգեստ
մանրազնին-մանրադիտակ
սրբատաշ-սրբաքար
մազապուրծ-մազակալ
փայտահատ-
մթնկա-մթնշաղ
դյուրահավան-դյուրավառ
մրրկածեծ-մրրկահողմ
որմնադիր-որմնանկար