Հայոց լեզու

1.Տրված բառերի բաղադրիչներով կազմի՛ր բաղադրյալ նոր բառեր:
Հայրապետ-վարպետ
դիմադիր-ընդիմադիր
խաչակնքել-խաչքար
ծանրակշիռ-ծանրաքաշ
գլխարկ-գլուխկոտրուկ
զվարթաբան-հոգեբան
ձայնասփյուռ-ձայնագրիչ
լուսապսակ-լուսանկար
աստղագուշակ-աստղագետ
մեղմաշունչ-շնչակտուր
կանխավճար-
բարետես-տեսարժան
ժպտալից-ժպիտավառ

2. Բառերի ընդհանուր արմատները գտի՛ր, գրի՛ր դրանց ուղիղ ձևերը և տրված բառերը բացատրի՛ր արմատների միջոցով:

Ա.Ելևէջ, Իջևան, իջնել, վայրեջք:
իջնել
Բ.Բանբեր, բանակռիվ, բանաստեղծ, բանասեր:
բան-ինչ որ բան
Գ.Սնափառ, սնամեջ, սնահավատ, սնապարծ:
սն-դատարկ
3. Բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր, որոնց առաջին բաղադրիչները լինեն տրված բառերի վերջին բաղադրիչները: Ի՞նչ է փոխվում:

Օրինակ`
զովաշունչ- շնչասպառ:
Մեղմահունչ-հնչյուն
ուղղաձիգ-ձգալար
դեղաբույս-բուսակեր
աղեկտուր-կտուրածածկ
տանտեր-

4. Բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր, որոնց վերջին բաղադրիչները լինեն տրված բառերի առաջին բաղադրիչները: Ուշադրությո՛ւն դարձրու հնչյունափոխությանը:Օրինակ`
գուժկան – չարագույժ:
Գթառատ-բարեգութ
թունաբեր-հակաթույն
մտամոլոր-անմիտ
կրթասեր-անկիրթ
գնդակոծել-երկրագունդ