Հանրահաշիվ

Ա)(1/a+1/b+1/c)abc = (1*bc/a*bc+1*ac/b*ac+1*ab/c*ab)abc = (bc+ac+ab/abc)abc = bc+ac+ab

Ա)((a+x/a)(-x-y/x))*a2/x2+ay = (x*(a+x/a)-a*(x-y/x))*a2/x2+ay = ((ax+x2/ax)-(xa-ay/ax))*a2/x2+ay = x2+xy/ax*a2/x2+ay = a/x  

Ե) ((n/n+x)-(n/n-x)):((n/n-x)-(n/n+x)) = (((n*(n-x)/(n+x)(n-x))-(n*(n+x)/(n+x)(n-x))) : (((n*(n+x)/(n-x)(n+x))+(n*(n-x)/(n+x)(n-x))) = -nx-nx/(n+x)(n-x) : n2+n2/(n+x)(n-x) = -2nx/(n+x)(n-x) * (n+x)(n-x)/2n2 = -x/n

Ա)(a2-1/b2):(a-1/b) = a2*b2-1/b2 : a*b-1/b = a2*b2-1/b2 * b/a*b-1 = (ab-1)(ab+1)/b2 * b/a*b-1 = ab+1/b