Հաշվետվություն

 • Մայրենի լեզվի օրեր
 • Տերյանական ընթերցումներ
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%BE%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6-2/
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%A5%D6%80%D5%B6%D5%A5%D5%AF-%D5%A9%D5%AB%D5%A9%D5%A5%D5%BC-%D5%A5%D5%BD-%D5%AC%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D5%AB/
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6/
 • Թումանյանական ընթերցումներ
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%AB%D5%B4-%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80-%D5%B6%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D5%B6/
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8/
 • Բառարանագրության ֆլեշմոբ
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%A2%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D6%86%D5%AC%D5%A5%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2/
 • Վերլուծություններ
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%AB%D5%B4-%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80-%D5%B6%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D5%B6/
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6/
 • Ստեղծագործական աշխատանքներ
 • Անհատական նախագծեր:
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF-2/
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%A5%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AF-%D6%83%D5%B8%D6%80%D5%B1%D5%A8/
 • Գնահատեք ձեր աշխատանքը՝ հիմնավորելով: 

Ես ինձ գնահատում եմ 9, քանի որ ես միշտ ակտիվ եմ եղել դասերին և տնային առաջադրանքները արել եմ։