Հոմանիշ

գավաթ-ըմպանակ
տենդ-դողէրոցք
նստվածք-մրուր
գոմ-փարախ
թել-դերձան
նախասրահ-գավիթ
գլան
գահույք

դրասանգ- ծաղկաշղթա
նժույգ- երիվար
նախճիր- եղեռն
եղրևանի- յասաման
սյուք- զեփյոր
եղեգն- շամբ
դիպակ
եղերեգ

գտնել հականիշ բառերը

բեկրալից- թախծոտ
փութկոտ- դանդաղկոտ
կանուխ- ուշ
բիրտ- քնքուշ
երկչոտ- համարձակ
թեժ- մարմանդ
ձախողակ
համակ

պատվարժան- անկարգ
կողմ- դեմ
տհաճ- դուրեկան
ժուժկալ- անզուսպ
թավ- նոսր
թեթևասահ- ծանրաքայլ
հրաշեկ
պարփակ

տրված բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստով կացմել նաղադասություն
սև
մեխել
ծաղկել
ժպտալ
կծու
եռալ
ճակատ