Ձայնարկություն և Վերաբերական

Ձայնարկություն

1. Ընդգծե՛ք զգացական երեք ձայնարկություն․

Փիշի՜-փիշի՜, օ՜ֆ, հե՜յ, վա՜խ, օ՜, ճը՛ռռ։

2. Ընդգծե՛ք կոչական երեք ձայնարկություն․

հե՜յ, վա՜յ, թըշշ, թըխկ, հարա՜յ։ 

Վերաբերական

1. Նախադասությունները կետադրիր։ 

Այսօրվա մեր հյուրն, անշուշտ, բոլորիդ քաջ ծանոթ է։ 

Ահա՝ ինչպես են ապրում մեր եղբայրներն այնտեղ։ 

Վաղը, ի միջի այլոց, իմ ծննդյան տարեդարձն է։ 

Քո վերջին ելույթն, ինչպես երևում է, ամենքին դուր է եկել։ 

Նա իհարկե հիշում էր ամուսնուն, բայց առանց կարոտի։ 

Կարծես ձուլված էր ծանր մետաղից։ 

2. Ընդգծե՛ք երեք վերաբերական 

Մանավանդ, նման, վրա, լոկ, թեևս, այդտեղ։