Մաթեմատիկա դասարանական և տնային

 1. Համեմատե՛ք կոտորակները.
  ա) 3,853 > 2,64
  դ) 15,899 > 14,9
  ե) 78832,91 > 78732,91 ,
  բ) 72,93 < 73,851
  գ) 0,382 < 0,45
  զ) 663,0001 < 663,0002 ։
 1. Համեմատե՛ք կոտորակները.
  ա) –6,73 > –6,81
  գ) –11,2 > –11,21
  ե) –0,38 > –1,001,
  բ) –0,432 > –1,431
  դ) –3,756 < –3,706
  զ) –5,555 < –4,999։
 1. Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական
  կոտորակների միջև.
  ա) 5,68 և 6,7
  Պատ.6
  գ) 7,2 և 8,2
  Պատ. 8
  ե) 2,833 և 4,11
  Պատ. 3,4
  բ) 2,001 և 3,5
  Պատ.3
  դ) 1,5 և 3,5
  Պատ.2,3
  զ) 7,1 և 10,2
  Պատ.8,9,10

1104. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.
ա) 7,21 > 7,2
բ) 99,2 > 98,9
գ) 55,3 < 56,4
դ) 3,285 > 3,185

 1. Եռանկյան մի կողմը 2,6 սմ է։ Երկրորդ կողմը 1,5 սմ‐ով մեծ է
  առաջինից, իսկ երրորդ կողմը 1,8 սմ-ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք
  եռանկյան պարագիծը։

2,6+1,5=4,1

4,1+1,8=5,9

4,1+5,9+2,6=12,6

25/7=3 4/7

321/18=17 15/18

627/2=313 1/2

111/5=22 1/5

1105. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համապատասխան թվանշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.
ա) 2,5∗7 > 2,537

*=4,5,6,7,8,9
գ) 10,85 < 10,∗5

*=9

 1. Լուծե՛ք հավասարումը.
  ա) 632 ⋅ 108 + 3999 = x
  -x=(-632x-108)-3999
  -x=68256-3999
  x=64257

  գ) 6 ⋅ x + 5 =29,
  6x=29-5
  x=4

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.
  ա) 370783 ։ 1081 + (24591 – 1824) ⋅ 5=343+22767=23110

Leave a Reply