Մաթեմատիկա դասարանական և տնային

AC և AB
BA և BC
CA


hk

kl

hl