Մաթեմատիկա դասարանական

1.Հարաբերությունն արտահայտիր սովորական կոտորակով, եթե հնարավոր է՝ կրճատիր:

 4:28 = 4/28 = 1/7

2.Կոտորակների հարաբերությունը ներկայացրու բնական թվերի հարաբերության տեսքով:

6/10 : 17/10 = 6/10 x 10/17=6/17=6 : 17

3.Համաձուլվածքը բաղկացած է պղնձից, ալյումինից և նիկելից, որոնք վերցված են 7:2:1 հարաբերությամբ: Հաշվիր, թե որքա՞ն պետք է վերցնել յուրաքանչյուր մետաղից, որպեսզի ստացվի 570 կգ համաձուլվածք:

7+2+1=10

570:10=57 նիկել

57×2=104 կգ ալյումին

57×7=399 կգ

 Պետք է վերցնել՝ 

 399 կգ պղինձ,

 104 կգ ալյումին

57 կգ նիկել:

4.Երկու մեքենաներ միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու քաղաքներից և ժ 3 1/4 հետո հանդիպեցին։ Մեքենաներից մեկի արագությունը 60 կմ/ժ էր, իսկ մյուսինը՝ 40 կմ/ժ։ Գտե՛ք քաղաքներիհեռավորությունը։

60 x 13/4 = 15×13 = 195 կմ

40 x 13/4 = 10×13 = 130 կմ

195 + 130 = 325 կմ

5.Երեք բնական թվերի գումարը 364 է։ Նրանցից մեկն ամենամեծ երկնիշ թիվն է։ Մյուս երկուսից մեկը մյուսից չորս անգամ մեծ է։Գտե՛ք այդ թվերը։

I = 99

II = 53

III =212

364 – 99 = 265  

1+4 = 5

265:5=53

53×4=212

Leave a Reply