Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ երկու
 1. x-ի ո՞ր արժեքի դեպքում 8 ⋅ x + 5 արտահայտությունը կունենա 29
  արժեքը։
  8x = 29-5
  8x=24
  X=24:8
  X=3
 2. Հետևյալ խնդիրները լուծե՛ք հավասարումներ կազմելու միջոցով.
  ա) Տուփի մեջ կոճակներ կային։ Երբ տուփի մեջ դրեցին ևս 30
  կոճակ, նրանց քանակը դարձավ 95։ Քանի՞ կոճակ կար
  տուփի մեջ։
  X+30=95
  X=95-30
  X=65
 3. Լուծե՛ք խնդիրները՝ կազմելով հավասարումներ.
  բ) Երկու տակառներից առաջինում կար 48 լ ջուր, երկրորդում՝
  30 լ։ Ինչքա՞ն ջուր պիտի վերցվի առաջին տակառից, որպեսզի
  երկու տակառներում մնա ընդամենը 60 լ ջուր։
  48-x+30=60
  -X=60-30-48
  -X=-18
  X=18

Leave a Reply