Մաթեմատիկա տնային

  • Մաթեմ մեկ

1.4 մ մետաքսե գործվածքից կտրեցին 3 մ:Որոշիր, թե մետաքսե գործվածքի ո՞ր մասը կտրեցին:

 Պատասխան՝ կտրեցին 3/4 -րդ մասը:

2.Գտիր մեկ վայրկյանի և ժամի հարաբերությունը:Գրիր բաժանման նշանի և կոտորակի միջոցով:

1:3600, 1/3600

3.Ութերորդ դասարանում կա 15 աշակերտ, որոնցից 5-ը տղա են, իսկ մնացածը՝ աղջիկ: Որքա՞ն է տղաների թվի հարաբերությունը աղջիկների թվին:

 Տղաների թվի հարաբերությունը աղջիկների թվին հավասար է 5:10 -ի:

4.Ինչի՞ է հավասար աստիճանի թեքությունը (բարձրության հարաբերությունը խորությանը), եթե նրա բարձրությունը 18 սմ է, խորությունը`30 սմ:

18/30 = 3/5

5.Գերանը սղոցով կտրելն արժե 50 դրամ: Ինչքա՞ն է պետք վճարել գերանը 6 մասի բաժանե-լու համար:

5×50 = 250 դր

Leave a Reply